På Spaning efter nuetPå Spaning efter nuet är en bokserie om 10 dialoger.

(Dialog 1-4 finns att beställa och resterande dialoger är under utveckling)

Läromedlet kretsar kring en berättelse om Amir och hans nya vänner i Sverige. Hur de lär känna varandra, hur de söker arbete, utbildar sig, får jobb och träffar kärleken. Ja, helt enkelt om deras vardagsliv. Men som livet är så går det upp och ner…

Berättelsen förenar både fantasi och verklighet och tar upp kulturella fenomen i landet Sverige.  Vad pratar man om när bussen inte kommer p g a ett hemskt snöoväder på Landvetter? Det kan också vara språkfunktioner vid beställning av mat och dryck, sociala koder vid en inflyttningsfest i de övriga dialogerna.

Miljön i dialogerna finns idag i två versioner, Göteborg på västkusten och Flen med omnejd i Sörmland.

Då Lozanovmetoden är en kommunikativ, ger det sig naturligt för läraren och kursdeltagaren vad som är värt att lyfta fram när det gäller uttal i fråga om kort och lång vokal och prosodi. Av 10 års erfarenhet vet jag att elever får ett bra uttal p g a metoden. Det finns därför inte olika momenten av uttal i innehållet men däremot passande grammatiska strukturer.