Do you want to speak Swedish fluently?

Kursinformation

Är du språklärare eller någon annan pedagog?

Information om utbildning

Suggestopedimetoden är en metod där man förenar olika sinnen för att lättare kunna lära sig ett nytt språk. I metoden används musik, bilder, rollspel, dialog, lek, sång och ibland även dans. På så sätt tillgodoser man deltagarnas olika inlärningsstilar.

Från eleverna

”Dialogerna är jätteintressanta eftersom det fastnar många ord och fraser i mitt huvud”

”Jag gillade mitt nya namn, Hans. Nu tycker jag att det är roligt att prata.”

”Jag har fått mycket bättre självförtroende”.

”Jag ville inte att den sista lektionen skulle ta slut”.

”Nu vågar jag tala engelska”.

”De nya identiteterna gör att vi glömmer vilka vi är. Vi får fantisera och vi väljer vad vill prata om. Alla vågar prata, och ingen skäms.”

”Musiken är bra för hjärnan och hjärtat”

”Tiden på lektionerna gick så fort för det fanns en variation.”

Kurser - Courses

Location

Adress

 Kennedygatan 2,

414 72 Göteborg. 

+46 702 832 832

annette@gyllander.education

HITTA