Om företaget

Annette Gyllander


Företaget startades 2010 av mig, Annette Gyllander i Göteborg. Företagsnamnet anspelar på min fars företag, som också arbetade med utbildning, Gyllanders Trafikskola. Han som jag har mött hela världen i undervisningen, vilket är mycket berikande. Taggen Den sköna vägen till språket är att det ska vara lustfyllt att lära sig ett nytt språk.

Mitt företag ger föreläsningar, workshops och utbildningar utifrån suggestopedimetoden för Sfi-lärare, övriga språklärare och pedagoger. Företaget gör också vissa konsultuppdrag, bl a på Volvo i Göteborg.

Visionen för Gyllander Education är att ge en stimulerande språkundervisning. Företaget använder suggestopedimetoden som bygger på en helhetssyn på människan och att ALLA KAN och att alla sinnen används i inlärningen.

Vid föreläsningarna lyfter jag fram suggestopedins framgångsfaktorer och hur en språkundervisning kan effektiviseras. Detta gör i kombination med en workshop. Metoden behöver upplevas för att deltagaren ska kunna se hur de olika delarna tydligt hänger ihop. Workshopen kan vara på svenska, engelska eller franska. Det beror på efterfrågan. Föreläsningarna ges alltid på svenska.

Sedan 2007 har jag undervisat med metoden med goda resultat, dels i två olika ESF-projekt i Sörmland för långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor och dels i Sfi inom den kommunala vuxenundervisningen i två kommuner på västkusten. Metoden har också fungerat mycket bra för människor i arbetsträning och då har metoden getts på engelska. Senast hösten 2022 använde jag metoden för utrikesfödda kvinnor i ett ESF-projekt på Dalslands Folkhögskola i Trollhättan.

Utöver arbetslivserfarenhet har jag studier i Sv2, litteraturvetenskap, pedagogik och religionsvetenskap vid Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet. Framför allt har jag haft fantastiska möten med människor från hela världen. Dessa möten har betytt mycket att se världen utifrån olika perspektiv.

Företaget producerar och säljer även ett unikt läromedel inom Svenska för Invandrare, spår 2 och 3, kurs C och D. Läromedlet består av dialoghäften som är tvåspråkiga, pedagogiska spel, kortlekar och affischer.

De första dialoghäftena, som ingår i en serie På spaning efter nuet, är skrivna av Ulla-Maria Engström och mig. Vi har en lång erfarenhet att arbeta med Sfi och har arbetat med elever på olika nivåer. Vi har hämtat inspiration till våra texter utifrån våra möten med nyanlända och lokala händelser i Göteborg med omnejd. Serien På spaning efter nuet finns i två andra versioner, Flen och Eskilstuna. Vi får följa med Amir och hans möten med människor i Sverige, i både medvind och motvind i olika tidsepoker i nio dialoghäften.

Läromedlet Nykomlingarna och är skrivet av Annette Gyllander. Det är en parafras av det kända utvandrareposet av Vilhelm Moberg.