Kurser - Lärare enligt Lozanovmetoden

 

Här kommer en sammanfattning av en kurs på 12 dagar, uppdelad på fyra tillfällen under ett år.

Målgrupp:

Steg 1: Fyra dagar

Obs, denna gång är kursen upplagd med två dagar vid två tillfällen.

Steg 1B ges den 13 och 14 april i Vänersborg.

Plats: Hästängegatan 46
462 41 Vänersborg

På förmiddagarna upplever vi Lozanovmetoden med franska. På eftermiddagarna går vi igenom vad vi gjort under förmiddagarna och relaterar det till teori och forskning.

Vad är Lozanovmetoden? Hjärnforskaren och psykiatrikern, Georgi Lozanov, det optimala inlärningsklimatet, den suggestopediska cykeln, omedvetet lärande, förhållningssätt, den suggestopediska texten, identiteterna, musiken, konsertläsningarna och suggestopedins grundprinciper och medel.

Kostnad: 3900 kr + moms (räknat på fyra dagar)

Steg 2A: Två dagar

Träning på att göra introduktioner, arbeta med fiktiva identiteter, den suggestopediska läraren enligt Lozanovmetoden, dialogen, kamouflerad repetition, den lärande hjärnan, musiken och forskning.

Kostnad: 1950 kr + moms

Steg 2B: Två dagar

Att kunna göra en introduktion med sin nya ”läraridentitet” suggestopedins sju lagar, inläraren, inga läxor, perifier perception, aktiveringar 1 och 2, övergångar, det suggestopediska klassrummet och förberedelser inför Steg 3.

Kostnad: 1950 kr + moms

Steg 3: Fyra dagar

Kursdeltagaren lämnar in reflektioner över det grundläggande inom Lozanovmetoden före examinationstillfället eller lämnar in ett skriftligt arbete i ett jämförande perspektiv med två språkinlärningsmetoder, varav den ena är Lozanovmetoden.

En suggestopedisk cykel, 90 min. ska redovisas vid Steg 3.  Förslag på minicykeln lämnas in före själva examinationen. Den blivande suggestopediläraren genomför minicykelns alla delar. De övriga kursdeltagarna är med i aktiviteterna.  

Kostnad: 3900 kr + moms

Låter detta intressant så hör av dig till Annette Gyllander! 


Med vänlig hälsning Annette