Kurser – Utbildning till suggestopedilärare

Sammanfattning av en kurs på 12 dagar, uppdelad på 4 eller 6 tillfällen under ett år.

Målgrupp: Lärare och övriga pedagog
er

Steg 1A Två dagar

Steg 1B Två dagar

På förmiddagarna upplever vi suggestopedimetoden med franska. På eftermiddagarna går vi igenom vad vi gjort under förmiddagarna och relaterar det till teori och forskning.

Vad är suggestopedi? Hjärnforskaren och psykiatikern Georgi Lozanov, det optimala inlärningsklimatet, den suggestopediska cykeln, omedvetet lärande, förhållningssätt, den suggestopediska texten, identiteterna, musiken, konsertläsningarna och suggestopedins grundprinciper och medel.

Kostnad: 4300 kr + moms (räknat på fyra dagar)


Steg 2A Två dagar

Träning på att göra introduktioner, arbeta med fiktiva identiteter, den suggestopediska läraren, dialogen, kamouflerad repetition, den lärande hjärnan, musiken och forskning

Kostnad: 2150 kr + moms


Steg 2B Två dagar

Att kunna göra en introduktion med sin nya ”läraridentitet” suggestopedins sju lagar, inläraren, inga läxor, perifier perception, aktiveringar 1 och 2, övergångar, det suggestopediska klassrummet, inför Steg 3

Kostnad: 2150 kr + moms


Steg 3 Två till fyra dagar

Kursdeltagaren lämnar in reflektioner över det grundläggande inom suggestopedin före examinationstillfället eller lämnar in ett skriftligt arbete i ett jämförande perspektiv med två språkinlärningsmetoder, varav den ena är suggestopedimetoden.
 

En suggestopedisk cykel, 90 min. ska redovisas vid Steg 3.  Förslag på minicykeln lämnas in före själva examinationen. Den blivande suggestopediläraren genomför minicykelns alla delar. De övriga kursdeltagarna är med i aktiviteterna.  

Kostnad: 4300 kr + moms

Låter detta intressant så hör av dig till Annette Gyllander!

Med vänlig hälsning Annette